מסלול לימודי תסריטאות לקולנוע

מטרות המסלול

המסלול השנתי של לימודי תסריטאות וקולנוע מבקש לשים דגש על ייחודה של הכתיבה התסריטאית מחד, ובמקביל מבקש לייצר היכרות מעמיקה ומלומדת של היוצר עם עולם התוכן כולו, הקולנועי, בו ניתן להשתמש במדיום הכתיבה התסריטאית.
תסריט הוא מדיום כתיבה ייחודי, המתבסס על סטרוקטורות וטכניקות מתחום הספרות ויחד עם זאת, משמש כשלב מהותי ופונדמנטאלי בדרך לעשיית סרט קולנוע או סדרת טלוויזיה. למרות היותו של מדיום הכתיבה ייחודי ועומד בפני עצמו, עדיין כתיבת תסריט הינה השלב הראשון בתהליך הפקת הסרט.
מסלול לימודי תסריטאות מורכב מארבעה קורסים המרכיבים את השלם – היכרות והבנה עמוקה של כל התהליכים הדרושים לתסריטאי המתחיל על מנת שיוכל להגיע לכדי יצירה של תסריטים מלאים ועגולים. 

לימודי תסריטאות - אינפורמציה כללית

לבוגרי קורס תסריטאות תונפק תעודת גמר מטעם קמרה אובסקורה.
עבודות תלמידים נבחרות במהלך הקורס יועלו לדף הפייסבוק של קמרה, בתיאום עם המרצה והסטודנט.
תמיכה מקצועית – ליווי, הדרכה וביקורת עבודות יתבצעו לאורך כל הקורס.
החומרים עליהם התלמיד עובד במהלך קורס תסריטאות יוכלו לשמש כתיק עבודות מקצועי.
יתכנו שינויים במערך המפגשים

המסלול מוכר ע"ח פיקדון חיילים משוחררים
ניתן לקבל מימון למסלול ע"י תוכנית השוברים הלאומית מטעם משרד העבודה והרווחה 

מבנה הקורס

זהו תחילתו של מסלול לימודי תסריטאות
קורס תסריטאות משלב תכנים תיאורטיים עם תרגול סדנתי דינמי של שלבי כתיבת התסריט.
תרגול כתיבת התסריט יתאפיין במרחב תמרון רחב בכל הנוגע לתמות וסגנונות כשהדגש הוא על כתיבה קלאסית ומסורתית.
מפגשי קורס תסריטאות יעניקו היכרות מעמיקה עם עקרונות הכתיבה התסריטאית, כתיבה תסריטאית כפסיכודרמה של הכותב, סטרוקטורה של התסריט, הקונפליקט כעיקרון בסיסי ואופני פיתוח הסיפור והדמויות עם דגש על בניית סצנה קולנועית ודיאלוג מתוסרט. 
מה הם למעשה אבני הבניין של אמנות הקולנוע כשפה? מה הן מרכיביה וכיצד פועלות המניפולציות שהם מחוללים?
כמו במקרה של כל שפה, גם התחביר הקולנועי פועל במסגרתו של איזשהו "היגיון" מסוים. קורס זה יקנה את היכולת לזהות "היגיון" שכזה ולפרק את היצירה הקולנועית למרכיבי המבע שמבנים אותה, ברמות השונות של השוט, הסצנה, הסיקוונס והמבנה הנרטיבי. במקביל, הקורס יציע בחינה ביקורתית של אמצעי המבע הקולנועי המבנים את היצירות הקולנועיות החשובות והמשפיעות בהיסטוריה של אמנות הקולנוע הנלמדות בקורס.
מפגשי קורס תסריטאות למתקדמים יעניקו היכרות מעמיקה עם עקרונות הכתיבה התסריטאית, כתיבה תסריטאית כפסיכודרמה של הכותב, סטרוקטורה של התסריט, הקונפליקט כעיקרון בסיסי ואופני פיתוח הסיפור והדמויות עם דגש על בניית סצנה קולנועית ודיאלוג מתוסרט.
אלו יעזרו לתלמיד להתמקצע ובעזרת תרגול להיות מסוגל להתמודד על משרות כתיבה כאלה ואחרות המוצעות לתסריטאי המתחיל.
במהלך הקורס יועברו, יודגמו ויתורגלו בד בבד טכניקות עזר לכתיבה תסריטאית מתקדמת, החל מבניית דמות, דרך בניית הסיטואציה הקולנועית וכלה בבימוי הסצנה בכתיבה. כוחם של אלה לשמש את התסריטאי המתחיל בחיי היום יום ככותב במדיום.
במקביל, בפרקי הסדנאות בקורס, תהפוך כיתת הלימוד לחממת יצירה, בה תינתן ההזדמנות לכל אחד מהתלמידים להציג תסריט לסרט קצר עד 25 דקות, או לחילופין סינופסיס לתסריט לסרט באורך מלא, ולקבל את הכלים וההארות מחברי הסדנא והמרצה להמשך פיתוח אישי וצמוד של הסיפור הקולנועי עד לרמת הגשת תיק הפקה מלא, הכולל את כל שלבי הפיתוח בעבודה על התסריט והתסריט המלא.
תסריטים מצטיינים אפשר ויוצעו לתלמידי ביה"ס במסלולי הבימוי להפקה במסגרת לימודיהם. 
במהלך קורס זה יילמדו עקרונות הבימוי הקולנועי, יסודות שפת הקולנוע, תפעול בסיסי של המצלמה הדיגיטאלית כמצלמת קולנוע, ומונחי יסוד בתחום.
בהמשך יילמדו עקרונות העריכה הקולנועית תוך לימוד בסיסי של תוכנת העריכה ושימוש בה לטובת יצירת תרגיל בימוי אישי.
כל אחד מהמפגשים בנוי מחלק עיוני בו יילמד נושא השיעור וחלק מעשי בו יתבצע תרגול בקבוצות של שלושה.בחלקו השני של הקורס יפתח ויבצע כל סטודנט תרגיל בימוי אישי. את ההנחיה והליווי לתרגיל הבימוי האישי יקבל הסטודנט במפגשי הקורס ואת צילום החומרים הקולנועיים לתרגיל האישי יפיק בזמנו החופשי.