קורס בימוי קולנועי מעשי

מטרות הקורס

במהלך קורס זה יילמדו עקרונות הבימוי הקולנועי, יסודות שפת הקולנוע, תפעול בסיסי של המצלמה הדיגיטאלית כמצלמת קולנוע, ומונחי יסוד בתחום.
בהמשך יילמדו עקרונות העריכה הקולנועית תוך לימוד בסיסי של תוכנת העריכה ושימוש בה לטובת יצירת תרגיל בימוי אישי.
כל אחד מהמפגשים בנוי מחלק עיוני בו יילמד נושא השיעור וחלק מעשי בו יתבצע תרגול בקבוצות של שלושה.
בחלקו השני של הקורס יפתח ויבצע כל סטודנט תרגיל בימוי אישי.
את ההנחיה והליווי לתרגיל הבימוי האישי יקבל הסטודנט במפגשי הקורס ואת צילום החומרים הקולנועיים לתרגיל האישי יפיק בזמנו החופשי.

אינפורמציה כללית

לבוגרי הקורס תונפק תעודת גמר מטעם קמרה אובסקורה
עבודות תלמידים נבחרות במהלך הקורס יועלו לדף הפייסבוק של קמרה, בתיאום עם המרצה והסטודנט.
תמיכה מקצועית – ליווי, הדרכה וביקורת עבודות יתבצעו לאורך כל הקורס.
החומרים עליהם התלמיד עובד במהלך הקורס יוכלו לשמש כתיקעבודות מקצועי.
יתכנו שינויים במערך המפגשים.
ציוד נדרש:
מצלמת וידאו ביתית או מצלמת Mirrorless/DSLR שיש בה פונקצית צילום בווידיאו (בתיאום ואישור המרצה). 

מבנה הקורס

תרגול - השימוש במצלמת ה DSLR כמצלמת קולנוע דיגיטאלית. 
תרגול – יסודות הצילום הקולנועי, מדידת האור וכיוון החשיפה, כיוון הפוקוס, Follow Focus .
תרגיל בימוי - One Shot סטאטי. תרגול בקבוצות של 3.
ביקורת עבודות ראשונה על תרגיל One Shot  סטאטי.  
שפת הקולנוע – תנועת המצלמה. POV, Reaction Shot , OTS .
הדגמת תרגיל  One Shot  בתנועה.
תרגול – אופרייטינג.
תרגיל בימוי  - One Shot  בתנועה.
תרגול בקבוצות של 3.   
ביקורת עבודות שניה על תרגיל One Shot  בתנועה.  
שפת הקולנוע – העריכה הקולנועית.  
 חוקי העריכה הקולנועית.
תרגול – הצגת עקרונות העבודה בתכנת הפרמייר.
 הצגת תרגיל ווידאו קליפ.
תרגול – פרמייר ייבוא חומרים ועריכת Cut to Cut .
מעבר על תיקי ההפקה של תרגיל ווידאו קליפ.
תרגול – פרמייר עריכה לפי מוסיקה .
תרגול – פרמייר, יבוא חומרי הגלם שצולמו ותחילת עריכת תרגיל ווידאו קליפ.
תרגול – פרמייר, המשך עריכת תרגיל ווידאו קליפ.
תרגול – פרמייר, השלמת עריכת תרגיל ווידאו קליפ.
במפגש  תערך הקרנה וביקורת מסכמת של תרגילי הווידאו קליפ וייסקרו אפשרויות ללימודי המשך, חלוקת תעודות.