עקרונות המבע הקולנועי

מטרות הקורס

מה הם למעשה אבני הבניין של אמנות הקולנוע כשפה?
מה הן מרכיביה וכיצד פועלות המניפולציות שהם מחוללים?
כמו במקרה של כל שפה, גם התחביר הקולנועי פועל במסגרתו של איזשהו "היגיון" מסוים.
קורס זה יקנה את היכולת לזהות "היגיון" שכזה ולפרק את היצירה הקולנועית למרכיבי המבע שמבנים אותה, ברמות השונות של השוט, הסצנה, הסיקוונס והמבנה הנרטיבי.
במקביל, הקורס יציע בחינה ביקורתית של אמצעי המבע הקולנועי המבנים את היצירות הקולנועיות החשובות והמשפיעות בהיסטוריה של אמנות הקולנוע הנלמדות בקורס.

אינפורמציה כללית

לבוגרי הקורס תונפק תעודת גמר מטעם קמרה אובסקורה
עבודות תלמידים נבחרות במהלך הקורס יועלו לדף הפייסבוק של קמרה, בתיאום עם המרצה והסטודנט.
תמיכה מקצועית – ליווי, הדרכה וביקורת עבודות יתבצעו לאורך כל הקורס.
החומרים עליהם התלמיד עובד במהלך הקורס יוכלו לשמש כתיקעבודות מקצועי.
יתכנו שינויים במערך המפגשים.
מטלת ניתוח סצנה: פירוק המבע הקולנועי.
עבודת סיכום: ניתוח מעמיק של סיקוונס.מבנה הקורס

הבנת הדימוי הקולנועי כמערך סמיוטי של סימן, מסמן ומסומן.
 סגנון כערעור על הדוגמה הריאליסטית; מושגים ותבניות בסיסיים של השפה הקולנועית.
סידור החלל הקולנועי כמניפולציה רגשית; מרחב כדמות; חלל כאמצעי מבע.
 הצילום הרציף [One Shot] ומטרותיו
סוגי תאורה שונים כמספרי סיפורים שונים; התאורה והז'אנר.
 עלילה מול נרטיב. קונספט נרטיב-העל באמנות הקולנוע. ערוצי אינפורמציה; טקסט וסאב-טקסט.
 רקע-שיטת הז'אנרים בקולנוע ההוליוודי הקלאסי.
מניפולציות ז'אנריות בקולנוע המודרני.
 קצב ומקצב. עריכה צולבת ועריכה מקבילה המודרני.
סאונד סינכרוני וסאונד דיאכרוני. ניגודיות בין קול ותמונה. 
תיאוריית הכוכב בהוליווד הקלאסית.