קורס הכתיבה התסריטאית

מטרות המסלול

הקורס משלב תכנים תיאורטיים עם תרגול סדנאתי דינמי של שלבי כתיבת התסריט.
תרגול כתיבת תסריט יתאפיין במרחב תמרון רחב בכל הנוגע לתמות וסגנונות כשהדגש הוא על כתיבה קלאסית ומסורתית.
מפגשי הקורס יעניקו היכרות מעמיקה עם עקרונות הכתיבה התסריטאית, כתיבה תסריטאית כפסיכודרמה של הכותב, סטרוקטורה של התסריט, הקונפליקט כעיקרון בסיסי ואופני פיתוח הסיפור והדמויות עם דגש על בניית סצנה קולנועית ודיאלוג מתוסרט. 

אינפורמציה כללית

לבוגרי קורס כתיבת תסריט תונפק תעודת גמר מטעם קמרה אובסקורה.
עבודות תלמידים נבחרות במהלך הקורס יועלו לדף הפייסבוק של קמרה, בתיאום עם המרצה והסטודנט.
תמיכה מקצועית – ליווי, הדרכה וביקורת עבודות יתבצעו לאורך כל הקורס. לימודי תסריטאות בקמרה אובסקורה מועברים ע"י מיטב המורים בתחום.
כמו כן, החומרים עליהם התלמיד עובד במהלך קורס כתיבת תסריט יוכלו לשמש כתיק עבודות מקצועי.
יתכנו שינויים במערך המפגשים.

מבנה הקורס

פתיחה המגדירה את המבנה הקולנועי כבעל פוטנציאל שבירת מוסכמות גבוה ומרתק והדגמת המוסכמה הקלאסית.
יסודות התסריט העלילתי: מבנה קלאסי, מבנה מינימליסטי , מבנה אנטי-מבנה  .
בניית רעיון-על: מישור אישי, מישור רגשי, מישור קולנועי, מישור קוגניטיבי .
תרגיל ביתי : ביצוע תחקיר וכתיבת רעיון העל לסרט על פי בחירה של התלמיד על פי דוגמאות שיינתנו בכיתה. 
רעיון על, פיצ', סינופסיס, טריטמנט, תסריט .
תרגיל ביתי שחזור בכתיבה תסריטאית על פי חוקי כתיבת התסריט של סצנת פתיחה לסרט על פי בחירה של התלמיד עד אורך של שתי דקות (שלישי עמודי תסריט).
 
פרוטגוניסט, אנטגוניסט, אקספוזיציה, אירוע מחולל, שלושת מעגלי הקונפליקט, שיא ראשון, עימות בלתי נמנע, שיא שלישי, התרה
תרגיל ביתי: ניסוח פיץ' ראשוני לתסריט המסכם.  
דגש על קונפליקט מרכזי, יחסי פרוטגוניסט אנטגוניסט קרובים,הגדרת זירת ההתרחשות כגורם מקדם, הגדרת מסגרת זמן כגורם מקדם, מיעוט דיאלוגים, מיעוט דמויות,מיעוט סיטואציות.
תרגיל ביתי:  ניסוח פיץ' שלישי לתסריט המסכם, הפעם על פי התאמתו של התסריט ליסודות התסריט הקלאסי הקצר.  
סדנת כיתתית להצגה של הפיצ'ים לתסריטים המסכמים. מעבר עם כל אחד מהתלמידים על בחינת היתכנות הרעיון לתסריט במסגרות התרגיל המסכם והתאמתו ליסודות הסיפור הקצר ורעיון העל של הסיפור. תרגיל ביתי התקדמות אישית על פי סדנת ההגשה הראשונה, מעבר לסינופסיס דראפט ראשון על פי מבנה תסריט או ניסוח רעיוני חדש של התסריט. 
ארבעת השאלות המרכיבות דמות והדגמתן ליצירת מבנה התסריט מי הדמות?  מה היא רוצה?  מהם המכשולים העומדים בפניה?  האם היא מצליחה? 
שאלון שמונת השלבים המלא ומיקומו של כל שלב בשאלות הדמות המרכזיות
שלב מס' 1 / תיאור כללי
שלב מס' 2 / ילדותה של הדמות
שלב מס' 3 / מערכות היחסים וקשריה של הדמות היום עם עולמה
שלב מס' 4 / מאפייני אישיות
שלב מס' 5 / ערכים ואמונות
שלב מס' 6 / מטרות הדמות 
שלב מס' 7 / שלושת מעגלי הקונפליקט
שלב מס' 8  / שאלות בונוס 
מהו משחק טוב ואמין בכתיבה תסריטאית?
מתן הרגשה אצל הקהל שהדמות פועלת מתוך מניעים פנימיים שלה ולא מתוך מניעים פנימיים של היוצר;
שהדמות מרגישה, חושבת ומגיבה בעקביות בהתאם לאופי ולמצב הרוח שלה. 
סדנת כיתתית להצגה של הסינופסיסים לתסריטים המסכמים.
מעבר עם כל אחד מהתלמידים על מבנה התסריט, אפיון הדמויות ורובדי הנרטיב ומתן דגשים למעבר לכתיבת הטריטמנט לתסריט.
תרגיל ביתי התקדמות אישית במייל ומעבר לטריטמנט דראפט ראשון על פי מבנה תסריט, או המשך כתיבת דראפט לסינופסיס עד אישורו בעבודה אישית במייל.

הורה-מבוגר-ילד, צפירת הרכבת, כוחה של הדמות השותקת, אינטימיות, שתיים וחצי,
עקרון המקריות = דאוס אקס מכינה, שימוש ברדיו וטלוויזיה, מסגרת הזמן כגורם מקדם מתח ועלילה .
שלושת מעגלי הקונפליקט, מבנה דרמטי של הסצנה, ביוגרפיה לשונית, פער בין פעולה לדיאלוג, פער בין זירת התרחשות לדיאלוג, דיאלוג לא ליניארי, סב-טקסט, אבטיחים, ביטים, סינדרום האקו.
תרגיל ביתי תרגיל "הוא אמר/היא אמרה" עם מילים.
הצגת הסיטואציות ברמת הטריטמנט מסצנות נבחרות קיימות מסרטים מוכרים. ע
ל התלמיד יהיה לכתוב מחדש את הדיאלוג מתוך הסיטואציה שבחר ולעמוד לעימות בין הטכניקות לכתיבת דיאלוג שבהן השתמש לבין הטכניקות שיושמו בסצנה במקור. 
תרגיל "הוא אמר/היא אמרה".
הצגת הסיטואציות ברמת הטריטמנט מסצנות נבחרות קיימות מסרטים מוכרים.
על התלמיד יהיה לכתוב מחדש את הדיאלוג מתוך הסיטואציה שבחר ולעמוד לעימות בין הטכניקות לכתיבת דיאלוג שבהן השתמש לבין הטכניקות שיושמו בסצנה במקור. 
הגשה סופית של התסריטים המסכמים והקראה לבנה של תסריטים נבחרים.