קורס יסודות הצילום הדיגיטלי בחיפה

מטרות הקורס

עולם הצילום כיום נמצא בהתקדמות טכנולוגית, ובהתאם לכך גם רעיונית, גדולה. מגוון המצלמות, האביזרים והעדשות מסחרר ואפשרויות עיבוד התמונה ואופני הפצת הצילום הן אינסופיות.
במהלך קורס זה יילמדו בתחילה עקרונות היסוד בצילום, תפעול המצלמה הדיגיטלית ומונחי יסוד בתחום.
החל מהמפגש השלישי, ישולבו בקורס יציאות משותפות לצילומי חוץ, שלושה מפגשי צילום יום ושני מפגשי צילום לילה.
במפגשים אלו יתורגל החומר התאורטי - טכנולוגי הנלמד בשיעורים תוך התייחסות לנושאים הקשורים לשפת הצילום.
במפגשים שלאחר צילומי החוץ תתקיים ביקורת כיתתית על העבודות.
השיעורים הכיתתיים ילוו בתצוגת עבודות של צלמים העוסקים בתכנים הנלמדים, תרגילי בית שבועיים וביקורת כיתתית.
בקורס יושם דגש על הקשר שבין הטכניקה הצילומית לנושא המצולם ותשוכלל המיומנות הבסיסית של הצלם – היכולת לראות

אינפורמציה כללית

12 מפגשים, אחת לשבוע, בין השעות 19:00-21:30
במהלך הקורס יתקיימו 3 מפגשי צילום בימי שישי בבוקר בשעות היום , בשבוע השלישי החמישי והשביעי ללימודים
לבוגרי הקורס תונפק תעודת גמר מקמרה אובסקורה - בית הספר לאמנות
תמיכה מקצועית- ליווי ,הדרכה וביקורת עבודות לאורך כל הקורס
כל מצלמת DSLR דיגיטאלית מומלצת לקורס. הסבר על סוגי מצלמות יינתן בשיעור הראשון
עבודות תלמידים נבחרות במהלך הקורס יועלו לדף הפייסבוק של קמרה, בתיאום עם המרצה והסטודנט
יתכנו שינויים במערך השיעורים

מבנה הקורס

היכרות אישית, תכונות האור, מבנה המצלמה,  "מורה נבוכים" לעולם הצילום הדיגיטלי, סוגי מצלמות ומילון מונחים, עקרונות החשיפה
מהירות תריס והשפעתה על התנועה, מפתח צמצם והשפעתו על עומק השדה. סקירת מצבי הצילום במצלמה, פיצוי חשיפה, הכנה לצילומי חוץ
צילומי החוץ הראשונים יתקיימו בטיילת בת-גלים.
ניפגש ליד הקזינו המפורסם ונתרגל עבודה עם עומק שדה, טשטוש והקפאה של תנועה - הולכי רגל, רוכבי אופניים וגלים.
ביקורת עבודות ראשונה על צילומי החוץ.
רגישות  ISO, חוק הגומלין, חזרה וסיכום של נושא החשיפה 
צילומי החוץ יתקיימו במושבה הגרמנית.
נמשיך לתרגל עבודה עם פוקוס ידני ושליטה בחשיפה תוך התייחסות למקום ולסביבה
עדשות ואורכי מוקד, פוקוס ידני ואוטומטי, שיטות שונות לעבודה עם פוקוס אוטומטי, הכנה לצילומי החוץ בשיעור הבא

צילומי החוץ יתקיימו בואדי ניסנס.
יתורגלו השימוש בעדשות שונות ליצירת סדרת תצלומים מורכבת של המגוון הנמצא בואדי.  
ביקורת עבודות מצילומי החוץ.
מדידות אור, חשיפות מתקדמות, איזון לבן WB והבנת צבעוניות מקורות האור הטבעיים והמלאכותיים. הכנה לצילומי חוץ לילה בשעת הקסם, עבודה עם הפלאש המובנה
הצילומים יתקיימו כשעה לפני השקיעה.
בזמן זה, הנקרא שעת הקסם,  נוכל לצלם עם האור הטבעי הקסום ולהנות מיתרונותיו, לצלם צלליות ולשלב את תאורת המבזק של המצלמה כתאורת מילוי. הצילומים יתקיימו בגן הבהאי תוך התייחסות לגן ולסביבתו.
ביקורת עבודות מצילומי החוץ.
הכנה לצילומי לילה, סקירת מקורות מידע רלוונטיים לצילום, פורומים ואתרים של צלמים, השלמות וחזרה על החומר
חשיפות ארוכות, ציור באור והבנת היתרונות והייחודיות שהצילום בלילה מאפשר.
הצילומים יתקיימו על הגשר ליד הרכבל בטיילת בת גלים.
מפגש סיום חגיגי בו תתקיים תצוגת עבודות מודפסת מהתצלומים שצולמו במהלך הקורס.
חלוקת תעודות.