קורס כתיבה טלוויזיונית

מטרות הקורס

תלמידים המעוניינים להפוך מתסריטאים חולמים לתסריטאים עובדים יצרנו קורס אשר יתמקד במיפוי והיכרות עם תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארץ ואפשרויות ההעסקה בתוכה, דרכי ושיטות העבודה של תסריטאי בשוק הטלוויזיה והקולנוע הישראלי. 
מטרת הקורס המרכזית הינה להכיר ולהתמקצע ובעזרת תרגול להיות מסוגל להתמודד על משרות כתיבה כאלה ואחרות המוצעות לתסריטאי המתחיל.
במהלך הקורס יועברו, יודגמו ויתורגלו בד בבד כתיבה לסוגות השונות המוכרות בשוק הטלוויזיה כיום. כוחם של אלה לשמש את התסריטאי המתחיל בחיי היום יום ככותב במדיום.
במקביל, בפרקי הסדנאות בקורס, תהפוך כיתת הלימוד לחממת יצירה, וכמו בחדר כותבים מקצועי, תינתן ההזדמנות לכל אחד מהתלמידים להתנסות בכתיבה הטלוויזיונית על גווניה, החל מתחקירנות, דרך כתיבה קומית, כתיבת מערכונים, כתיבה סאטירית ופרודית, כתיבה פובליציסטית, וכלה בהשתלבות או ביצירה של פורמטים לתכניות מקור אחרות, כמו ריאליטי ותכניות אולפן. 

קורס כתיבה טלוויזיונית - אינפורמציה כללית

לבוגרי קורס כתיבה טלוויזיונית תונפק תעודת גמר מטעם קמרה אובסקורה.
עבודות תלמידים נבחרות במהלך הקורס  יועלו לדף הפייסבוק של קמרה, בתיאום עם המרצה והסטודנט.
תמיכה מקצועית – ליווי, הדרכה וביקורת עבודות יתבצעו לאורך כל הקורס.
החומרים עליהם התלמיד עובד במהלך הקורס יוכלו לשמש כתיק עבודות מקצועי.
יתכנו שינויים במערך המפגשים .

מבנה הקורס

היכרות עם השחקנים הראשים במגרש, מיפוי גופי השידור וחברות הפקה מתמחות, משבצות שידור, חוקי הקולנוע והרגולציה המשתנים ותקציבים ממשלתיים. 
היכרות עם הסוגות השונות הקיימות בנוף הטלוויזיה הישראלית ומיקום התסריטאי בשרשרת ההפקה של כל אחת מהסוגות. 
הצגה והדגמה של סדרות טלוויזיה ישראליות, וגלגולן התמטי ברבות השנים בהתאם לטרנדים העכשוויים של שוק הטלוויזיה העולמי אל מול יצירות מקור ייחודיות לשוק המקומי דרך התמקדות בשלושה אבני הבחן מרכזיים: הגיבור, הכתיבה, השחקן. 
מפגש "שולחן עגול" בו נדמה חדר כותבים לסדרה שתתגבש על ידי התלמידים. בחירת סוגה, בניית דמויות, חלוקת עבודה ותרגול כתיבה וסיעור מוחות משותף.  
הצגה והדגמה של תכניות בידור ישראליות, וגלגולן ברבות השנים בהתאם לטרנדים העכשוויים של שוק הטלוויזיה העולמי אל מול יצירות מקור ייחודיות לשוק המקומי.  
מפגש "שולחן עגול" בו נדמה חדר כותבים לתכנית בידור שתתגבש על ידי התלמידים. בחירת מנחה, אורחים, בניית שאלות ויצירת פעילות קומית משותפת, חלוקת עבודה ותרגול כתיבה וסיעור מוחות משותף.  
הצגה והדגמה של תכניות סאטירה ישראליות, וגלגולן ברבות השנים בהתאם לטרנדים העכשוויים של שוק הטלוויזיה העולמי אל מול יצירות מקור ייחודיות לשוק המקומי.  
מפגש "שולחן עגול" בו נדמה חדר כותבים לתכנית סאטירה שתתגבש על ידי התלמידים. בחירת נושאים אקטואליים לדיון ולטיפול קומי על פי פינות שיתגבשו על ידי התלמידים. 
הצגה והדגמה של תכניות מערכונים ישראליות, וגלגולן ברבות השנים בהתאם לטרנדים העכשוויים של שוק הטלוויזיה העולמי אל מול יצירות מקור ייחודיות לשוק המקומי.  
מפגש "שולחן עגול" בו נדמה חדר כותבים לתכנית מערכונים שתתגבש על ידי התלמידים. בחירת נושאים לדיון ולטיפול קומי על פי רעיונות שיתגבשו על ידי התלמידים. 
הצגה והדגמה של תכניות אולפן ישראליות, וגלגולן ברבות השנים בהתאם לטרנדים העכשוויים של שוק הטלוויזיה העולמי אל מול יצירות מקור ייחודיות לשוק המקומי.  
מפגש "שולחן עגול" בו נדמה חדר כותבים לתכנית אולפן שתתגבש על ידי התלמידים.
בחירת נושאים לדיון ולתחקיר על פי רעיונות שיתגבשו על ידי התלמידים. 
הצגה והדגמה של תכניות אולפן ישראליות, וגלגולן ברבות השנים בהתאם לטרנדים העכשוויים של שוק הטלוויזיה העולמי אל מול יצירות מקור ייחודיות לשוק המקומי.  
מפגש "שולחן עגול" בו ייכתבו על ידי כל אחד מהתלמידים שני "מונולוגים פותחים" העוסקים בנושאי אקטואליה: אחד קומי ואחד דרמטי. 
הגשת תיק עבודות ובו יוצגו עבודותיהם של התלמידים במהלך סדנאות ותרגולי הכתיבה בקורס או לחילופין הגשת תיק הפקה לרעיון מקורי לפורמט או תכנית טלוויזיונית המותאם לדרישות ההגשה וההצגה מול גורמי הפקה ושידור.